Μια νέα Λίμνη!

Πριν λίγες μέρες βρέθηκα ξανά στην περιοχή των Σπάτων συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα καταγραφής ορνιθοπανίδας της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας. Εκεί με περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Άκουγα ιστορίες για ένα υγρότοπο που δημιουργούσαν παλαιότερα τα νερά από τις βροχές, αλλά ποτέ στα 3 χρόνια που παρακολουθώ την περιοχή δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Αυτή . . . → Read More: Μια νέα Λίμνη!