Φωτογραφίζοντας ένα Πράσινο Δρυοκολάπτη

Οι δρυοκολάπτες είναι είδη αρκετά δύσκολα για φωτογράφηση. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι συνήθως ζουν στο δάσος και έτσι είναι αρκετά δύσκολο να τους δεις. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μέσα στο δάσος το φως δεν είναι συνήθως κατάλληλο για φωτογράφηση. Επίσης στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μόνιμες κρυψώνες για φωτογράφους άγριας φύσης ώστε . . . → Read More: Φωτογραφίζοντας ένα Πράσινο Δρυοκολάπτη